Close

Procesní kalibrace

Jedná se o tzv. neakreditované kalibrace. Nejjednodušší způsob zajištění metrologické návaznosti. Tento typ kalibrací je vhodný zejména pro vlastníky, kteří potřebují pravidelně kontrolovat přesnost měření zařízení např. během výrobního procesu, výzkumu apod. Vlastníkům měřidel ve většině případů vyhovuje neakreditované kalibrace pokud jim interní předpisy, předpisy auditorů či dozorové orgány nepředepisují kalibraci akreditovanou. Pro prokázání způsobilosti měřidel během auditů doporučujeme ověřit, zda se auditor spokojí s tímto typem kalibrace nebo bude vyžadovat kalibraci akreditovanou.
 
Výhodou procesní (neakreditované) kalibrace jsou její náklady, které jsou většinou i v řádku několika tisíc nižší.

Zajistíme pro Vás kalibrace stávajících měřících zařízení tak i nových zařízení zakoupené u naší společnosti. V obou případech se provádí kalibrace, dle stejných postupů, tudíž se vždy jedná o kalibraci tzv. na míru a nejedná se o kalibrace prováděné ve výrobě. 

Všechny kalibrovaná měřidla ukládáme do evidence zařízení to znamená že s předstihem Vám emailem přijde nezávazné oznámení o dalším termínu kalibrací.

Kalibrace provádíme po celém území ČR.

Kdo procesní kalibrace provádí?

Toto je velmi důležité. Doporučujeme, aby kalibraci měřidel prováděla odborná firma či osoba.Jinými slovy by se mělo jednat o subjekt, který je např. registrovaným opravcem u ČMI a má zajištěnou návaznost etalonů nebo se jedná o akreditovanou kalibrační laboratoř. Tyto subjekty mají nad sebou kontrolní orgán, který dohlíží na dodržování metrologickým postupů, kontrolu a vhodnost používaných etalonů atd. 

Dále se můžeme také ještě setkat s kalibračními listy vystavené od výrobce měřidla, které se vztahují k prvotní kalibraci daného zařízení. Pozor, někteří výrobci a dodavatelé zaměňují kalibrační list s výstupním protokolem z výroby. 

Provádíme procesní kalibrace těchto zařízení

KALIBRACE VAH A VÁŽÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Provádíme kalibrace vah a vážících systémů I. – IV. třídy přesnosti dle normy ČSN EN 45501. U zařízení, kde není velký vliv při změně geo hodnoty na jeho vlastnosti měření, je možné kalibrovat na našem servisním místě. Toto je zejména možné u vah III. a IV. třídy přesnosti. U všech ostatních tříd provádíme kalibrace vždy v provozu, kde je váha instalována.

více informací

KALIBRACE TEPLOMĚRŮ

Zajišťujeme kalibrace teploměrů. Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu  -80°C až 1100°C u téměř všech typů teploměrů, které jsou na našem trhu využívány.

Základní kalibrace je provedena ve 3. bodech (teplotních hodnotách). Na přání zákazníka můžeme za příplatek provést kalibraci s více body.

více informací

KALIBRACE VLHKOMĚRŮ

Provádíme kalibrace vlhkoměrůKalibrace se provádějí analogových i digitálních vlhkoměrů v klimatické komoře, kde je možné nasimulovat prostředí s relativní vlhkostí vzduchu od 20 do 90%.

V případě analogových vlhkoměrů se před samotnou kalibrací provádí revitalizace umístěním vlhkoměru do prostředí s vysokou relativní vlhkostí.

více informací

KALIBRACE DATALOGGERŮ

Provádíme kalibrace dataloggerů, záznamníků, senzorů s funkcí záznamů naměřených dat apod.

Kalibrace se provádějí ve 3. bodech pro měření teploty, vlhkosti nebo kombinovaná. V případě kdy kalibrovaný přístroj neobsahuje displej, je vždy nutno dodat komunikační software pro zjištění naměřených hodnot.

více informací

KALIBRACE PIPET

Zajišťujeme kalibrace pístových pipet. Kalibrace probíhá gravimetrickou metodou podle kalibračního postupu KP-05 na základě normy ČSN EN ISO 8655-6. 


V rámci kalibrace standardně technik provede vyhodnocení maximální dovolené chyby dle normy ČSN EN ISO 8655-2. V případě, že pipeta nesplňuje normu, můžeme na přání zákazníka pipetu najustovat na správný objem (pokud to konstrukce pipety umožňuje).

více informací

KALIBRACE PH METRŮ

Zajišťujeme kalibrace ph metrů. Více informací na dotaz.


odeslat poptávku

KALIBRACE ČASU

Zajišťujeme procesní kalibrace stopky elektronické a mechanické, minutky elektronické a mechanické, časovače, regulátory času apod.

odeslat poptávku

KALIBRACE METRŮ

Provádíme neakreditované kalibrace metrů, výškoměrů, posuvných měřítek. Více informací na dotaz.


odeslat poptávku

.

Uváděné informace na kalibračních listech:

 • Název a adresa firmy (zákazníka), na kterou je vystaven kalibračnílist 

 • Umístění měřidla (pokud je jiné, než adresa zákazníka – např. jináprovozovna) 

 • Kalibrační hodnoty (hmotnost, teplota, objem atd)

 • Nejistoty měření

Proč provádět kalibraci měřidel?

Základním prostředkem při zajišťování návaznosti měření je kalibrace měřidel. Tato kalibrace zahrnuje určení metrologických charakteristik přístroje. To se provádí pomocí přímého srovnání s etalony. Vystavuje se kalibrační list včetně výpočtu nejistot měření a (ve většině případů) se připevňuje štítek na kalibrované měřidlo. Na základě těchto informací může uživatel určit,zda je přístroj vhodný pro danou aplikaci. 

Existují tři důvody, proč je třeba přístroje kalibrovat:

 • Zajistit, aby údaje uváděné přístrojem byly konzistentní s jinýmměřením. 

 • Stanovit správnost údajů uváděných přístrojem. 

 • Zjistit spolehlivost přístroje, tj. zda je možno se na něj spolehnout. 

 • Kalibrací přístroje lze dosáhnout následujících skutečností:

  • Výsledek kalibrace umožní buď přičlenění hodnot měřených veličin k indikovaným hodnotám, nebo stanovení korekcí vůči indikovaným hodnotám.

  • Kalibrace může rovněž určit další metrologické vlastnosti, jako je účinek ovlivňujících veličin.

  • Výsledek kalibrace lze zaznamenat v dokumentu, který se někdy nazývá kalibrační list nebo zpráva o kalibraci.

Jakost výroby a návaznost

V neposlední řadě je kalibrace a tedy návaznost měření důležitýmprvkem při jakosti výroby.

Mohlo by vás dále zajímat