Close

KALIBRACE

Provádíme kalibrace těchto zařízení

KALIBRACE VAH A VÁŽÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Provádíme kalibrace vah a vážících systémů I. – IV. třídy přesnosti dle normy ČSN EN 45501. U zařízení, kde není velký vliv při změně geo hodnoty na jeho vlastnosti měření, je možné kalibrovat na našem servisním místě. Toto je zejména možné u vah III. a IV. třídy přesnosti. U všech ostatních tříd provádíme kalibrace vždy v provozu, kde je váha instalována.

více informací

KALIBRACE TEPLOMĚRŮ

Zajišťujeme kalibrace teploměrů. Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu  -80°C až 1100°C u téměř všech typů teploměrů, které jsou na našem trhu využívány.

Základní kalibrace je provedena ve 3. bodech (teplotních hodnotách). Na přání zákazníka můžeme za příplatek provést kalibraci s více body.

více informací

KALIBRACE VLHKOMĚRŮ

Provádíme kalibrace vlhkoměrůKalibrace se provádějí analogových i digitálních vlhkoměrů v klimatické komoře, kde je možné nasimulovat prostředí s relativní vlhkostí vzduchu od 20 do 90%.

V případě analogových vlhkoměrů se před samotnou kalibrací provádí revitalizace umístěním vlhkoměru do prostředí s vysokou relativní vlhkostí. 

více informací

KALIBRACE DATALOGGERŮ

Provádíme kalibrace dataloggerů, záznamníků, senzorů s funkcí záznamů naměřených dat apod.

Kalibrace se provádějí ve 3. bodech pro měření teploty, vlhkosti nebo kombinovaná. V případě kdy kalibrovaný přístroj neobsahuje displej, je vždy nutno dodat komunikační software pro zjištění naměřených hodnot.

více informací

KALIBRACE PIPET

Zajišťujeme kalibrace pístových pipet. Kalibrace probíhá gravimetrickou metodou podle kalibračního postupu KP-05 na základě normy ČSN EN ISO 8655-6. 


V rámci kalibrace standardně technik provede vyhodnocení maximální dovolené chyby dle normy ČSN EN ISO 8655-2. V případě, že pipeta nesplňuje normu, můžeme na přání zákazníka pipetu najustovat na správný objem (pokud to konstrukce pipety umožňuje).

více informací

KALIBRACE PH METRŮ

Zajišťujeme kalibrace ph metrů. Více informací na dotaz.


odeslat poptávku

KALIBRACE ČASU

Zajišťujeme procesní kalibrace stopky elektronické a mechanické, minutky elektronické a mechanické, časovače, regulátory času apod.

odeslat poptávku

KALIBRACE METRŮ

Provádíme neakreditované kalibrace metrů, výškoměrů, posuvných měřítek. Více informací na dotaz.

odeslat poptávku

Druhy prováděných kalibrací

Akreditované kalibrace

Zajišťujeme akreditované kalibrace. Měření a zpracování výsledků se provádí dle schválených kalibračních postupů a platných předpisů s důrazem na bezchybné provedení.


vice zde

Procesní kalibrace

Jedná se o kalibrace bez odkazu na akreditaci. Nejjednodušší způsob zajištění metrologické návaznosti. Tento typ kalibrací je vhodný zejména pro vlastníky, kteří potřebují pravidelně kontrolovat přesnost měření zařízení např. během výrobního procesu, výzkumu apod. 

více zde

Potřebujete poradit nebo máte zájem o cenovou nabídku?

Neváhejte nás kontaktovat.

info@nobias.cz

+420 608 817 808

Co je kalibrace?

Kalibrace je metrologická zkouška daného zařízení. Za specifikovaných podmínek se v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření využitými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.


Kalibrace se provádí zejména u pracovních měřidel. Na základě kalibrace uživatel zjistí skutečné hodnoty měření kalibrovaného měřidla. Během provozu se vlastnosti zařízení mohou měnit a nemusí odpovídat počátečním výsledkům měření uváděných výrobcem. Pokud to zařízení umožňuje, v rámci kalibrace se měřidlo seřídí za použití etalonů. Pokud toto není možné, určí se pouze zjištěné odchylky a vypočtené nejistoty. Po té již záleží na uživateli a jeho interních předpisech, zda měřidlo s těmito nejistoty stále vyhovuje pro jeho účely či ne. 


Na rozdíl od metrologické zkoušky u stanovených měřidel (cejchování – ověření), kde zařízen ímusí indikovat pouze povolené odchylky dle zákona. Pokud měřidlo tohoto typu již nesplňuje povolené odchylky nelze ho dále využívat jako stanovené měřidlo. 

Délka kalibračního intervalu závisí na mnoha činitelích, zejména na:

  • typu měřidla

  • doporučení výrobce měřidla

  • údajích získaných z předchozích kalibrací

  • četnosti a náročnosti používání měřidla

  • opotřebení funkčních ploch a driftu kalibrovaného měřidla

  • ovlivňujících veličinách a prostředí, ve kterém se měřidlo používá

  • kvalifikaci a dovednosti pracovníků používajících kalibrované měřidlo

V konečném důsledku to znamená, že doba mezi dvěma kalibracemi musí být stanovena a sledována samotným uživatelem. Obvykle jedoporučen kalibrační interval od jednoho do tří let.

Interval kalibrací - Platnost kalibrace?

U pracovních měřidel si interval kalibrací určuje uživatel sám dle svých interních předpisů. 

Nejčastěji se provádí na základě interních směrnic uživatele nebo na základě požadavků auditora, hygieny apod.

Kalibračníi ntervaly jsou zpravidla rovnoměrné a jsou udávány podle druhu měřidla a způsobu jeho využití v měsících, popř. rocích používání.