Close

Kalibrace teploměrů

Zajišťujeme procesní (neakreditované) a akreditované kalibrace teploměrů. Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu  -80°C až 1100°C u téměř všech typů teploměrů, které jsou na našem trhu využívány.


Základní kalibrace je provedena ve 3. bodech (teplotních hodnotách).  Na přání zákazníka můžeme za příplatek provést kalibraci s více body. Našim zákazníků doporučujeme, aby si  hodnoty zvolili sami. Tyto  hodnoty zákazníci volí podle hodnot ve kterých nejčastěji měří nebo jsou pro ně prioritní. V případě, že zákazník neví jaké hodnoty zvolit postačí nám alespoň upřesnit v jakém prostředí či k jakému účelů bude zařízení používáno (např. sklad materiálu, kontrola teploty pokrmů) a my tomuto hodnoty přizpůsobíme.

Specifikace teploměrů, které kalibrujeme:

 • digitální
 • analogové
 • vpichovací
 • dotykové
 • odporové
 • bezdotykové
 • prostorové
 • termočlánky
 • dataloggery a monitorovací systémyKalibrace teploty u zákazníka

Nabízíme možnost měření mimo prostory laboratoře přímo u zákazníka v technologickém procesu, tudíž není potřeba mnohdy složitá a zdlouhavá demontáž měřidel před zasláním do laboratoře a následná zpětná montáž.
 
Dále jsem schopni zajistit kalibraci teplotních řetězců jako celku, čímž se eliminuje chyba na trase měřícího řetězce. Tento typ kalibrace proměřuje celou „trasu“ od zobrazovací jednotky přes případný převodník nebo komunikační kartu až po samotné čidlo teploty. Tímto procesem se eliminuje chyba jednotlivých článků řetězce a zákazník má jistotu, že zobrazený teplota je správná.


Cena na základě poptávky

Do kalibračního listu se zapisují tyto údaje:

 • vlastník měřidla
 • umístění měřidla
 • použité etalony
 • chyba měřidla
 • nejistoty měření

Neřešte rekalibrace svých zařízení na poslední chvíli

V rámci této služby evidujeme všechna kalibrovaná měřidla v naší databázi a s předstihem Vás emailem informujeme o uplynutí 12 měsíců od poslední kalibrace. Pokud interval mezi kalibracemi, chce zákazník nastavit na delší či kratší období, je možné tuto informaci nahlásit v rámci objednávky. Toto upozornění je nezávazné a nejedná se o žádnou objednávku.

Potřebujete poradit nebo máte zájem o cenovou nabídku? Neváhejte nás kontaktovat.

+420 733 107 294

Mohlo by vás dále zajímat