Close

9.2.2017

Označení cejchované váhy

Jak poznám, že je váha ověřená (cejchovaná)?

Tuto otázku slyšíme velice často. Většina lidí zná až označení následného ověření od ČMI. Ale jak poznají ověřenou váhu, která má pouze prvotní ověření? Nebo, jak si ověří zda zakoupili ověřenou váhu?

Označení vah se vyvíjelo stejně tak jako zákony, legislativy a vyhlášky. A bohužel koncový uživatelé mnohdy ani neví jaké označení se tedy vztahuje k ověření.

 

V tomto případě Vám zobrazujeme aktuální označení ověřených (cejchovaných) vah. Zde až na poslední příklad, je již aplikováno označení pro stanovená měřidla podle zákona 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodání na trh. Tento zákon reaguje na zavedení nového legislativního rámce pro uvádění výrobků na trh v rámci Evropské Unie. 

Zákon nabyl účinnosti 15. dubna 2016 a proto do této doby se ještě na našem trhu distribuovali váhy s původním označením viz. poslední příklad s označením M v zeleném poli.

 

Jak vidíte u každé váhy může toto označení být umístěno jinde. Ale vždy musí být umístěné u štítku s informacemi daného výrobku.

Popis označení shody

Zde máme konkrétní příklad jak se za poslední roky označení shody a označení váhy s neautomatickou činností vyvíjelo. Jedná se o konkrétní váhu značky Aclas model PS1X.

Na první fotografii vidíme váhu vyrobenou roce 2013. ES ověření váhy bylo provedeno v roce 2014, od tohoto roku mohla tato váha být využívána jako stanovené měřidlo. Opět je zde uvedeno prohlášení o schodě (CE) vedle rok a pod rokem číslo notifikované osoby, která ES provedla.

Na druhé fotografii, už vidíme opět CE, vedle číslo notifikované osoby a pod ní rok uvedení na trh. V levém rohu je po té M v zeleném poli označující ES ověření.

Jak jste si na prvních dvou fotografiích mohli všimnout je označení vah trochu zmatečné. Hlavně pokud se jednalo o váhy které se mohli prodávat v technologickém provedení tak s ES ověřením a na první pohled se lišily pouze štítkem M v zeleném poli.  Druhým na první pohled méně viditelným rozdílem je uvedení e dílku (e = 2/5 g). e dílek uvádí přesnost váhy pouze u stanovených měřidel. Toto byl jeden z důvodů poslední úpravy typu označení těchto měřidel.

Na třetí fotografii již vidíme aktuální platné označení váhy s prohlášením o shodě s ES ověřením.

V posledním příkladě jsme vybrali několik typů vah vyrobeny více jak před 4 lety.

Na prvním fotografii vidíme váhu vyrobenou v roce 2005.Označení shody a ES ověření je jiné než v předchozích příkladech. Zde je nejprve uveden rok prohlášení o shodě | číslo notifikované osoby, dále označení CE a označení M v zeleném poli. Můžeme si všimnout že označení M je často rozdílné. Ale opět je na výrobním štítku uveden e dílek (e=0,01g) což nám v podstatě doplňuje určení, že se jedná o stanovené měřidlo.

Na druhé fotografii je opět nejčastější označení váhy s prohlášením o shodě a doplněním označením M v zeleném poli.

Na třetí fotografii se jedná se o obchodní váhu z roku 1990, kdy se ještě nepoužívalo označení M v zeleném poli. Ale na štítku je uvedena značka schválení typu měřidla  a e dílek (e = d = 5g). Přesto již u takovýchto starších modelů je dobré si ověřit, zda je váha použitelná jako stanovené měřidlo na stránkách ČMI nebo se poradit s dovozcem či prodejcem dané značky váhy.

Poslední co by jsme ve vztahu k tomuto tématu chtěli zmínit je důležitost zachování a čitelnost těchto označení na váze. Toto jediné slouží k prokázání ověření váhy a jeho platnosti. V případě poškození původního výrobního štítku je důležité tento štítek odborně nahradit s uvedením všech informací pro identifikaci měřidla. Pokud již víte, že výrobní štítek začíná být nečitelný, doporučuje štítek nechat vyrobit. Pokud nebude možné štítek nahradit novým z důvodu nemožnosti zjistit alespoň častečné údaje, tuto váhu není možné dále využívat jako stanovené měřidlo (pro obchodní vážení, vážení ve zdravotnictví atd.).

Při poškození či odstranění označení ES ověření nebo následného ověření od ČMI nelze váhu dále používat jako stanovené měřidlo. Platnost tohoto ověření tímto zaniká a je nutné zajistit nové následné ověření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.