Close

Cejchování vah

 Provádíme ověření vah a vážících systémů.

 

Tato služba se skládá z přípravy váhy k ověření a samotném ověření (cejchování) ve spolupráci s ČMI.

Jsme registrovaní opravci, tudíž jsme oprávněni váhu připravit k metrologickým zkouškám a označit váhu štítkem, že je váha připravena k úřednímu ověření. Tento štítek nahrazuje platnost ověření v délce 30 kalendářních dnů ode dne ukončení opravy (nebo údržby v rámci servisu). Během této doby zajistíme metrologickou zkoušku s pracovníkem ČMI.

Následné ověření provádíme:

 • v provozu, kde je zařízení umístěno
 • pokud to vlastnosti daného měřidla umožňují, provádíme přípravu na naší pobočce (např. gastro váhy)

Zapůjčení váhy:

 • během následného ověření, které je provedeno na naší pobočce, zapůjčíme po tuto dobu zákazníkovi náhradní váhu  ZDARMA

Působíme:

 • zejména v Praze a Středočeském kraji, ale jsme schopni zajistit ověření po celém území ČR.

Cena následného ověření  záleží na váživosti, třídy přesnosti a počtu kusů.

Cena od 1300 Kč bez DPH

Cejchování vah a vážících zařízení. Příprava stanovených měřidel k metrologickým zkouškám.

Příprava váhy nebo vážícího systému

 • zkouška technického stavu, zda zařízení splňuje požadované metrologické vlastnosti
 • seřízení (justáž) zařízení
 • v případě potřeby je provedena odborná oprava
 • tisk náhradního štítku (pouze v případě potřeby)
 • označení váhy štítkem "Váha připravena k úřednímu ověření"

Metrologická zkouška - Ověření stanoveného měřidla

 • kontrola metrologických požadavků váhy (stanoveného měřidla)
 • ověření úředníkem ČMI

Zkoušky se skládají z následujících kroků:

I.   vizuální prohlídka

a) váhy předložené k ověření se shodují se schváleným typem, nebo s ES přezkoušeným typem, resp. s provedením, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh

b) nejsou mechanicky poškozeny

c) mají odpovídající označení

d) jsou ustaveny v poloze určené pro provoz

II.   zkouška chyby indikace

III.  zkouška excentrickým zatížením

IV.  zkouška opakovatelnosti

V.   zkouška pohyblivosti

VI.  zkouška nulovacího a tárovacího zařízení

Samolepky používané při následném ověření:

Ověření vah a vážících systémů.
plomby _CMI_overeni
štítky ověření

Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže nastanou okolnosti uvedené v § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., v platném znění, tj.:

    a) uplynula doba platnosti jeho ověření

    b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti

    c) stanovené měřidla bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření

    d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo

    e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,

    f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla. 

 

Dále by Vás mohlo zajímat:

Metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla (váhy )- Opatření obecné povahy

Jak poznám, že je váha ověřená?

Použité zdroje: www.cmi.cz

Servisní oddělení

mob.: 608 817 808

e-mail: servis@nobias.cz

Pobočka: Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha - Horní Počernice