Ověření vah a vážních systémů

Následné ověření provádíme:

 

 • v provozu, kde je zařízení umístěno
 • pokud to vlastnosti daného měřidla umožňují, provádíme přípravu na naší pobočce (např. gastro váhy)
 • během následného ověření, které je provedeno na naší pobočce, zapůjčíme po tuto dobu zákazníkovi náhradní váhu  ZDARMA

Působíme:

 

 • zejména v Praze a Středočeském kraji

 

 • v případě více vah nebo speciálních zařízení zajistíme přípravu a ověření po celém území ČR

Cena:

 

 • Cena následného ověření včetně přípravy  se určuje dle váživosti váhy, třídy přesnosti a počtu kusů.

 

 • Cena od 1 300 Kč bez DPH.

Proces ověření 

Tato služba se skládá z přípravy váhy k ověření a samotném ověření (cejchování) ve spolupráci s ČMI.

 

Jsme registrovaní opravci, tudíž jsme oprávnění váhu připravit k metrologickým zkouškám a označit váhu štítkem, že je váha připravena k úřednímu ověření. Tento štítek nahrazuje platnost ověření v délce 30 kalendářních dnů ode dne ukončení opravy (nebo údržby v rámci servisu). Během této doby zajistíme metrologickou zkoušku s pracovníkem ČMI. 

Příprava váhy nebo vážícího systému

 

 • zkouška technického stavu, zda zařízení splňuje požadované metrologické vlastnosti
 • seřízení (justáž) zařízení
 • v případě potřeby je provedena odborná oprava
 • tisk náhradního štítku (pouze v případě potřeby)
 • označení váhy štítkem "Váha připravena k úřednímu ověření"

Metrologická zkouška - Ověření stanoveného měřidla

 

 • kontrola metrologických požadavků váhy (stanoveného měřidla)
 • ověření úředníkem ČMI

 

 

Zkoušky se skládají z následujících kroků:

I.   vizuální prohlídka

a) váhy předložené k ověření se shodují se schváleným typem, nebo s ES přezkoušeným typem, resp. s provedením, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh

b) nejsou mechanicky poškozeny

c) mají odpovídající označení

d) jsou ustaveny v poloze určené pro provoz

II.   zkouška chyby indikace

III.  zkouška excentrickým zatížením

IV.  zkouška opakovatelnosti

V.   zkouška pohyblivosti

VI.  zkouška nulovacího a tárovacího zařízení

 

Platnost ověření

 

Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže nastanou okolnosti uvedené v § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., v platném znění, tj.:

    a) uplynula doba platnosti jeho ověření

    b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti

    c) stanovené měřidla bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření

    d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo

    e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,

    f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla.