Kalibrace

 Kalibrace se provádí zejména u pracovních měřidel.Jendá se o metrologická zkoušku daného zařízení s návazností na etalony.

Na základě kalibrace uživatel zjistí skutečné hodnoty měření kalibrovaného měřidla.

Procesní kalibrace

Jedná se o kalibrace bez odkazu na akreditaci. Nejjednodušší způsob zajištění metrologické návaznosti. Tento typ kalibrací je vhodný zejména pro vlastníky, kteří potřebují pravidelně kontrolovat přesnost měření zařízení např. během výrobního procesu, výzkumu apod. 

Akreditované kalibrace

Zajišťujeme akreditované kalibrace. Měření a zpracování výsledků se provádí dle schválených kalibračních postupů a platných předpisů s důrazem na bezchybné provedení.

 

 

KALIBRACE VAH A VÁŽÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Provádíme kalibrace vah a vážících systémů I. – IV. třídy přesnosti dle normy ČSN EN 45501. U zařízení, kde není velký vliv při změně geo hodnoty na jeho vlastnosti měření, je možné kalibrovat na našem servisním místě. Toto je zejména možné u vah III. a IV. třídy přesnosti. U všech ostatních tříd provádíme kalibrace vždy v provozu, kde je váha instalována.

 

KALIBRACE TEPLOMĚRŮ

Zajišťujeme kalibrace teploměrů. Kalibrace jsme schopni provést v rozsahu  -80°C až 1100°C u téměř všech typů teploměrů, které jsou na našem trhu využívány.

Základní kalibrace je provedena ve 3. bodech (teplotních hodnotách). Na přání zákazníka můžeme za příplatek provést kalibraci s více body.

 

KALIBRACE VLHKOMĚRŮ

Provádíme kalibrace vlhkoměrůKalibrace se provádějí analogových i digitálních vlhkoměrů v klimatické komoře, kde je možné nasimulovat prostředí s relativní vlhkostí vzduchu od 20 do 90%.

V případě analogových vlhkoměrů se před samotnou kalibrací provádí revitalizace umístěním vlhkoměru do prostředí s vysokou relativní vlhkostí. 

 

 

 

KALIBRACE DATALOGGERŮ

Provádíme kalibrace dataloggerů, záznamníků, senzorů s funkcí záznamů naměřených dat apod.

Kalibrace se provádějí ve 3. bodech pro měření teploty, vlhkosti nebo kombinovaná. V případě kdy kalibrovaný přístroj neobsahuje displej, je vždy nutno dodat komunikační software pro zjištění naměřených hodnot.

 


KALIBRACE PIPET

Zajišťujeme kalibrace pístových pipet. Kalibrace probíhá gravimetrickou metodou podle kalibračního postupu KP-05 na základě normy ČSN EN ISO 8655-6. 


V rámci kalibrace standardně technik provede vyhodnocení maximální dovolené chyby dle normy ČSN EN ISO 8655-2. V případě, že pipeta nesplňuje normu, můžeme na přání zákazníka pipetu najustovat na správný objem (pokud to konstrukce pipety umožňuje).

 

KALIBRACE PH METRŮ

 

Zajišťujeme kalibrace ph metrů. Více informací na dotaz.

 

KALIBRACE ČASU

 

Zajišťujeme procesní kalibrace stopky elektronické a mechanické, minutky elektronické a mechanické, časovače, regulátory času apod.

KALIBRACE METRŮ

 

Provádíme neakreditované kalibrace metrů, výškoměrů, posuvných měřítek.